Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ zadržava sva autorska prava na digitalizovani i objavljeni materijal na portalu Digitalna biblioteka Crne Gore.

Korisnici portala Digitalna biblioteka Crne Gore mogu besplatno koristiti digitalizovani materijal pod uslovom da se na taj način ne ostvaruje materijalna korist. Materijal se ne može distribuirati, razmjenjivati ili prodavati bez pismene saglasnosti vlasnika autorskih prava.