Глас Црногорца : недјељни лист за политику и књижевност

   Глас Црногорца : недјељни лист за политику и књижевност PDF dokument   4.8MB

   Глас Црногорца : недјељни лист за политику и књижевност Prikaz knjige   4.8MB

The Public Domain Mark, oznaka za digitalne objekte koja vise nisu zasticena autorskim pravima

Podijeli  Tip kolekcije: Novine

Jezik: Crnogorski

Format: 48 cm

NB ID: DLIB.ME59730P

COBISS: 13357072

Datum objave: 1873/1922  

Izvor: Stara crnogorska periodika

Izdavač: Симо Поповић

Tip sadržaja: serial / text - newspaper / Text

ISSN:

URN: 481-URN:DLIB.ME59730P

Opis: Prvi broj je štampan na Cetinju 21. aprila 1873. godine. Od 1. oktobra 1877. kada je izašao broj je 62, pa do kraja 1878. godine list nije izlazio usljed ratnih prilika. Iz istih tih razloga list nije izlazio ni 1916. godine. Osim na Cetinju, list je štampan u Francuskoj, a u Italiji 1922. štampan posljednji, 95. broj. Ukupno je izašlo 2374 brojeva ovih novina. U toku pedesetogodišnjeg izlaženja „Glas Crnogorca" je imao 17 urednika. Od broja 26 za 1895. godinu u podnaslovu je data odrednica: „list za politiku i književnost". List je važio kao poluzvanični organ crnogorske vlade i na prvoj strani je imao dodatak Službeni dio, gdje su objavljivani zakoni, uredbe, proglasi vlade i drugi službeni materijali. Od 1917. list ima uporedni naslov na francuskom jeziku „La voix du Monténégrin", a do broja 58 iz 1918. godine imao je podnaslov „Journal officiel du Royame de Monténégro". Od broja 59 iz iste godine list ima podnaslov i na crnogorskom jeziku „Službeni organ Kraljevine Crne Gore". Do 1919. godine datumi izlaska brojeva su po Julijanskom kalendaru.