Трагови гостинске обљубе код нашега народа : историско-правна студија : с предговором Томе Живановића

   Трагови гостинске обљубе код нашега народа : историско-правна студија : с предговором Томе Живановића PDF dokument   20.8MB

   Трагови гостинске обљубе код нашега народа : историско-правна студија : с предговором Томе Живановића Prikaz knjige   20.8MB

The Public Domain Mark, oznaka za digitalne objekte koja vise nisu zasticena autorskim pravima

Podijeli  Tip kolekcije: Nacionalna kolekcija

Jezik: Crnogorski

Format: XII, 158 стр. ; 20 cm

NB ID: DLIB.ME98987K

COBISS: 28600336

Datum objave: 1931  

Autor : Jelić, Ilija M. Živanović, Toma

Izvor: Nacionalna kolekcija

Izdavač: Београд : Г. Кон

Tip sadržaja: monograph / text / Text

URN: 4346-URN:DLIB.ME98987K

Opis: Текст и на унут. стр. кор. листова. / Предговор: стр. III-V. / Од истог писца : (већи радови) (унут. стр. предњег кор. листа) / Библиографија и биљешке уз текст. / Регистар.