Глас Црногорца : недјељни лист за политику и књижевност, бр. 5

   Глас Црногорца : недјељни лист за политику и књижевност, бр. 5 PDF dokument   3.7MB

   Глас Црногорца : недјељни лист за политику и књижевност, бр. 5 Prikaz knjige   3.7MB

The Public Domain Mark, oznaka za digitalne objekte koja vise nisu zasticena autorskim pravima

Podijeli  Tip kolekcije: Novine

Jezik: Crnogorski

Format: 48 cm.

NB ID: DLIB.ME54694P

COBISS: 13357072

Datum izdanja: 29.01.1884.

Izvor: Stara crnogorska periodika

Izdavač: Цетиње : Симо Поповић,

Tip sadržaja: serial / text - newspaper / Text

ISSN:

URN: 1172-URN:DLIB.ME54694P

Opis: Уредник и издаваоц: од бр. 61/1876 Стево Чутурило: од 1879 Божо Новаковић ; од бр.43/1890 Лазо Костић ; од бр.22/1891 Л. Томановић ; od br. 3/1903 Живко Драговић (уредник) ; од бр.48/1905 Милош Жибковић (уредник) ; од бр.9/1906 Милош Живкови. главни уредник, Алекса Мартиновић одговорни уредник; од бр.4/1907 наведен само одговорни уредник Алекса Мартиновић ; од бр.16/1907 Филип Јерговић одговорни уредник ; од бр.24/1909 Милан Рамадановић одговорни уредник ; од бр.29/1911 Иво Јовићевић одговорни уредник ; М. Павловић одговорни уредник ; Вељко Миличевић уредник и одговорни уредник ; од бр. 1/2017 Перо Богдановић уредник ; од 1921 Борислав Сл. Минић уредник. / Поднаслов: од бр. 62/1876 : неђељни лист за политику и књижевност; од бр.43/1877 : лист за политику и књижевност ; od br.58/1918 : службени орган Краљевине Црне Горе=journal officiel du Royaume de Montenegro. / Упоредни наслов на францском језику: од бр.12/1914 год. Le Glas Tzrnogortza : journal officiel ; од бр.1/1917 La Voix du Montenegro : journal officiel du Royaume de Montenegro. / Од 1917. год. излази у Француској, Неји код Париза.